МОДУЛНА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ ROBOTUNITS

Идеята „Повече с по-малко“ е повече технически решения и възможности с по-малко компоненти. Така идеите се реализират по-успешно, бързо и евтино, като се избягват грешките и се оптимизира логистиката на транспорта. За постигане на тази цел екипът на ROBOTUNITS се съсредоточава върху разработването на многофункционални компоненти, които да се прилагат в цялостната модулна система.

Нашият ключ за Вашия УСПЕХ

Бързо и опростено

Лесен монтаж и нужда от минимум инструменти на всички нива е предпоставка за висока скорост и ефективност при минимален риск от грешки.

Напредък чрез иновации

Стараем се да предлагаме все по-нови и иновативни продукти, като по този начин сме на крачка пред конкуренцията.

Повече с по-малко

Компонентите на системата са мултифункционални. За Вас това е по-малко елементи, складова база, време за обучение и по-малко разходи.

9 основни вида профили и 2 типоразмери сглобки ни позволяват винаги да поддържаме системата Robotunits налични на склад за Вас!

In- или Outsourcing

Оптимално използване на ресурсите

Гъвкавостта и последователността са условия за успех. Предприятата са принудени все по-често да реагират на променливи производствени натоварвания или цикличност при потреблението на продукти. За това са необходими системи, които бързо и лесно да компенсират такива промени. Системата ROBOTUNITS  подкрепя своите клиенти в тази насока чрез програмата си за In- и Outsourcing.

Пренатоварване при конструиране

Поемаме проектирането и / или консттруирането в рамките на модулната система за автоматизация ROBOTUNITS; Оказваме помощ при преразпределяне на конструктивния капацитет.

Претоварване при асемблиране

Ние поемаме частичен или цялостен монтаж на изделия, базирани на системата ROBOTUNITS, дори и на Ваша работна площадка; Извършваме цялостен монтаж на Ваши конструкции в нашетно предприятие изцяло с наши специалисти.

При възможност за сглобяване

Ние едоставяме компонентите от системата ROBOTUNITS, Вие я монтирате с помощта на Вашите специалисти.

Трейд Майстер разполага на склад в София с цялата гама продукти на модулната система за автоматизация ROBOTUNITS.

От тях могат да бъдат сглобени голямо разнообразие от конструкции и съоръжения. Нашите клиенти могат да поръчат както отделните компоненти от системата ROBOTUNITS и да могат сами да си сглобят конструкциите, така и да ги получат сглобени от екипа на Трейд Майстер.

Примерни Приложения