Роботизиран технологичен комплекс TS2000

TS2000 e въведена в експлоатация 2008 г. Технологичният комплекс е предназначен да обработва различни модели ключове за секретни ключалки. Състои се от 5 броя работни станции ( зареждаща х 3 бр., маркираща, фрезоваща, почистваща, разтоварваща).

Read more

Роботизиран технологичен комплекс TS4000

TS4000 e въведена в експлоатация 2012 г. Технологичният комплекс е предназначен да обработва различни модели ключове за секретни ключалки. Състои се от 7 броя работни станции ( зареждаща х 4 бр., маркираща, смяна на инструмент, фрезоваща, почистваща, прошивка, разтоварваща).

Read more

Роботизиран технологичен комплекс TS4002

Въведена в експлоатация 2014 г. Технологичният комплекс е предназначен да обработва различни модели ключове за секретни ключалки. Състои се от 6 броя работни станции ( зареждаща х 4 бр., маркираща, фрезоваща, почистваща, зателяваща, разтоварваща) и робот , който осигурява детайл (ключ) на работните станции.

Read more

Машина за обработка на ключове TS8000

Въведена в експлоатация 2011 г. Технологичният комплекс е предназначен да обработва различни модели ключове за секретни ключалки. Състои се от 8 броя работни станции ( зареждаща, фрезоваща 1 и 2, маркираща, прошивка, почистваща, сортираща, разтоварваща).

Read more

Линия за асемблиране на ключалки (Патрони)

Въведена в експлоатация 2019 г. Технологичният комплекс е предназначен да разпознава и асемблира секретни ключалки. Състои се от входящ конвейер, изходящ конвейер, видео контрол на ключалка, система за насищане на секретни щифтове, ротационна маса с 8 позиции.

Read more