Производствена линия за асемблиране на LED крушки

Въведена в експлоатация 2016 г. Линията е предназначена за производство на два стандарта LED крушки Е14 и Е27. За всеки от типовете LED -крушки има по 20 броя работни станции, като на 6 от тези станции има по един робот.

Read more

Производствена линия за асемблиране на дросели за газоразрядни лампи

Въведена в експлоатация 2017 г. Състои се от 9 броя работни станции, като към всяка една от тях има съответните допълнителни системи и механизми . Управлението се осъществява от операторски панел, а производствената статистика се архивира в база данни.

Read more

Производствена линия за клипсоване и тестване на бобини

Въведена в експлоатация 2017 г. Състои се от 14 броя работни станции Управлението се осъществява от операторски панел и има база данни за архив на произведената продукция.

Read more