Гантри система за зареждане/ разтоварване на стругови машини

Въведена в експлоатация 2013 г. Състои се от 2 броя CNC струга и 3 - осна гантри система, като Y оста е работна маса, на която са поставени детайлите за обработка. Размери на гантри системата по X- 6м., Y-1 м., Z – 1,5м.

Read more

Гантри система със заваръчен робот

Въведена в експлоатация 2015 г. Състои се от 3 - оснa гантри система, 2 броя позиционери(дву осен и едно осен), заваръчен робот Fanuc и заваръчен апарат Fronius. Всяка една от осите на гантри системата е синхронизирана с робота.

Read more

Трансферна система за зареждане и разтоварване на две хидравлични преси

Въведена в експлоатация 2013 г. Състои се от два модула: Модул разлистващ, захранващ и разтоварващ към първа преса. Модул транспортиращ, захранващ и разтоварващ към втора преса.

Read more