Програма: „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България ”
Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия“
Проект: „Индустриалната Автоматизация става Зелена“

На 2 март 2022, Трейд Майстер ЕООД беше одобрен и започна изпълнението на проекта „Индустриалната Автоматизация става Зелена“, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.

Проектът ще бъде реализиран в София, България през следващите 9 месеца. Стойността на проекта е 138 300 евро, като сумата на безвъзмездната помощ е 62 300 евро, представляваща 45,05% от допустимите разходи на проекта.

Общата цел на проекта „Индустриалната автоматизация става зелена“ е да замени производството на метални и композитни части, елементи и компоненти, произвеждани чрез традиционните методи за отстраняване на материал (фрезоване, струговане, леене, лазерно и друго рязане) с иновативни адитивни технологии (3D принтиране), които използват различни композитни материали.

Проектът ще се реализира чрез закупуване и инсталиране на индустриален 3D принтер, 3D скенер, софтуер за обратен инженеринг и циркуляр с измервателна система.

Очакваните резултати от изпълнението на този проект са, че добавянето на технология за 3D печат към нашия бизнес ще повиши конкурентоспособността и ефективността на компанията, ще подобри екологичната устойчивост чрез намаляване на въглеродния ни отпечатък и намаляване на отпадъците и ще изисква по-малко енергия и по-малко суровини в операциите. Очакваме годишното намаление на CO2 екв. след изпълнението на проекта да е над 45%.

Към края на ноември 2023г. Трейд Майстер ЕООД приключи успешно  изпълнението на проекта „Индустриалната Автоматизация става Зелена“, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.

Проектът се реализира чрез закупуване и инсталиране на индустриален 3D принтер, 3D скенер, софтуер за обратен инженеринг и циркуляр с мерителна и аспирационни системи.

Очакваните резултати от изпълнението на този проект са повишаване на  конкурентоспособността и ефективността на компанията, подобряване на  екологичната устойчивост чрез намаляване на въглеродния ни отпечатък, намаляване на отпадъците и по-малко енергийни разходи.