Производствена линия за асемблиране на LED крушки

Въведена в експлоатация 2016 г.

Линията е предназначена за производство на два стандарта LED крушки Е14 и Е27. За всеки от типовете LED -крушки има по 20 броя работни станции, като на 6 от тези станции има по един робот, т.е. общо 6 робота Fanuc са интегрирани .

Особеност :

  • внедрен е Vision control за следене на коректно сглобяване на лед платките към захранващите платки .
  • Управлението се осъществява, чрез SCADA система за управление и база данни за архив на произведената продукция.
  • Производителност на машината 8 сек.