Гантри система със заваръчен робот

Въведена в експлоатация 2015 г.

  • Състои се от 3 – оснa гантри система, 2 броя позиционери(дву осен и едно осен), заваръчен робот Fanuc и заваръчен апарат Fronius.
  • Всяка една от осите на гантри системата е синхронизирана с робота.
  • Размери на гантри системата по X- 12m., Y – 7m, Z – 1,5m.
  • Управлението се осъществява от два пулта за управление.
  • Предназначен за заваряване на големи по габарит метални конструкции.

Особености:

  • Ethernet IP комуникация между робота и заваръчното оборудване.
  • Х ос – две серва работят в танде.