Ограждения и предпазни системи

Оградни съоръжения и предпазни системи за индустриални роботизирани полета, машини с подвижни изпълнителни механизми и други. Системите отговарят на европейските стандарти за безопасност на машините и най-новите спецификации на автомобилната индустрия.

Оградно съоражение
Оградно съоражение
Оградно съоражение
Оградно съоражение