Ограждения и предпазни системи

Оградни съоръжения и предпазни системи за индустриални роботизирани полета, машини с подвижни изпълнителни механизми и други. Системите са сертифицирани с европейски нормативи за Сигурност на работната среда EN ISO 12100-1 и DIN EN ISO 13857.

Оградно съоражение
Оградно съоражение
Оградно съоражение
Оградно съоражение