Носещи конструкции (конструкционни профили, сглобки и аксесоари)

Фреймове, изградени от конструкционни профили, сглобки и аксесоари, по клиентски заявки и/или чертежи, с разнообразни области на приложение: монтажни клетки, работни станции, захранващи и отвеждащи устройства, поточни линии, носещи рами, стелажи, стойки за маси и други.

Раздувна машина
Носеща конструкция по задание на клиента​
Шкаф
Шкаф
Шкаф
Носеща конструкция по задание на клиента
Шкаф
Шкаф
Шкаф
Автоматизиран Шкаф
Носеща конструкция по задание на клиента
Носеща конструкция по задание на клиента​
Стойка за ротационна маса
Ротационна маса
Носеща конструкция по задание на клиента
Носеща конструкция по задание на клиента
Носеща конструкция по задание на клиента
Носеща конструкция по задание на клиента
Носеща конструкция по задание на клиента
Ротационна маса за заваряване и монтаж на Ел. табла
Ротационна маса за заваряване и монтаж на Ел. табла
Ротационна маса за заваряване и монтаж на Ел. табла
Носеща конструкция по задание на клиента​
Три координатна ЦПУ машина