Линейни задвижвания

Линейни задвижвания за транспортиране, позициониране и придвижване на мехатизми, детайли и елементи от всякакъв вид. Подходящи за вграждане на портални оси. Точност на позициониране +- 0,2мм (без луфта на предавката).

Мостра на линеен модул
Линейно задвижване
Линейно задвижване
Линейни модули
Линеен модул
Линейно задвижване
Линейно задвижване