Самостоятелна машина за отрязване на проводниците на термодвойка

Въведена в експлоатация 2019 г. Управлението се осъществява от операторски панел Операторът полага сензора и проводниците му в легло, след което подава команда за подрязване на проводниците с точно определена дължина.

Read more

Производствена линия за асемблиране на LED пури

Въведена в експлоатация 2016 г. Предназначена за производство на три стандарта LED пури 600мм, 1200мм и 1500мм. Състои се от 10 броя работни станции и 4 робота Fanuc. Особеност: На два от роботите са монтирани станции за автоматично запояване Apollo Seico. Има SCADA система за управление и база данни за...

Read more

Производствена линия за асемблиране на LED крушки

Въведена в експлоатация 2016 г. Линията е предназначена за производство на два стандарта LED крушки Е14 и Е27. За всеки от типовете LED -крушки има по 20 броя работни станции, като на 6 от тези станции има по един робот.

Read more

Палетизиране преди стерилизация – Фармацевтична промишленост

Въведена в експлоатация 2015 г. Състои се от транспортна система работеща в затворен контур , зареждането и разтоварването на която се осъществява от два робота Fanuc.

Read more

Производствена линия за асемблиране на дросели за газоразрядни лампи

Въведена в експлоатация 2017 г. Състои се от 9 броя работни станции, като към всяка една от тях има съответните допълнителни системи и механизми . Управлението се осъществява от операторски панел, а производствената статистика се архивира в база данни.

Read more

Производствена линия за клипсоване и тестване на бобини

Въведена в експлоатация 2017 г. Състои се от 14 броя работни станции Управлението се осъществява от операторски панел и има база данни за архив на произведената продукция.

Read more

Гантри система за зареждане/ разтоварване на стругови машини

Въведена в експлоатация 2013 г. Състои се от 2 броя CNC струга и 3 - осна гантри система, като Y оста е работна маса, на която са поставени детайлите за обработка. Размери на гантри системата по X- 6м., Y-1 м., Z – 1,5м.

Read more