Палетизиране преди стерилизация – Фармацевтична промишленост

Въведена в експлоатация 2015 г.

  • Състои се от транспортна система работеща в затворен контур , зареждането и разтоварването на която се осъществява от два робота Fanuc .

Основни компоненти:

  • Fanuc R-2000IC – 2 бр;
  • SMC пневматика;
  • Профили RobotUnits;