Линия за асемблиране на ключалки (Патрони)

Въведена в експлоатация 2019 г.

  • Технологичният комплекс е предназначен да разпознава и асемблира секретни ключалки.
  • Състои се от входящ конвейер, изходящ конвейер, видео контрол на ключалка, система за насищане на секретни щифтове, ротационна маса с 8 позиции (зареждане/разтоварване, мерене 1, зареждане пружини 1, затапване 1, завъртане на ключалка , мерене 2, зареждане пружини 2 и затапване2).
  • Зареждане/разтоварване на ключалки, към съответните възли на машината се извършва с 6-осен робот на Fanuc LR-Mate 200iD/7L.

Особеност :

  • Видео контрол за разпознаване на маркировка на ключа, разпознаване на размер и тип на ключалка.
  • Комплекса е снабден с SCADA система за управление и база данни за архив на произведената продукция.
  • Ръчно управление посредством мобилен панел или SCADA.
  • Управлението се осъществява от SCADA система, база данни за архивиране и мобилен панел за ръчно управление.
  • Производителност на машината 21сек.