Гантри система за зареждане/ разтоварване на стругови машини

Въведена в експлоатация 2013 г.

  • Състои се от 2 броя CNC струга и 3 – осна гантри система, като Y оста е работна маса, на която са поставени детайлите за обработка.
  • Размери на гантри системата по X- 6м., Y-1 м., Z – 1,5м.
  • Обучение, стартиране на поръчка и управление в ръчен режим се осъществява от мобилен панел.