Транспортни системи

Лентови и ремъчни транспортьори и конвейри за автоматизирано сглобяване и пакетиране; пренос на детайли, пакети и различни по вид продукти. Ленти с ниски и фрикционни свойства, подходящи за хранително-вкусова промишленост (ХВП), чисти стаи и други.

Лентов транспортьор със синхронна лента
Раздувна машина
Лентов транспортьор със захранващ бункер
Лентов транспортьор
Лентов транспортьор с директно задвижване на активния вал
Лентови транспортьори със захранващи бункери
Синхронна лента с полиамидни водачи
Синхронна лента с полиамидни водачи
Лентов транспортьор
Лентов транспортьор
Лентов транспортьор сдвоен
Лентов транспортьор
Лентов транспортьор
Лентов транспортьор
Транспортьор специален
Транспортьор специален
Синхронизиран ремъчен транспортьор
Лентов транспортьор за етикетираща машина
Шнеков транспортьор
Шнеков транспортьор
Лентови транспортьори
Синхронизиран ремъчен транспортьор
Синхронизиран ремъчен транспортьор
Лентови транспортьори с напречни пера
Лентови транспортьори с напречни пера
Лентов транспортьор
Лентов транспортьор
Лентов транспортьор
Вакуумен лентов транспортьор
Двусекционен лентов транспортьор
Лентов транспортьор
Лентов транспортьор
Лентов транспортьор
Лентов транспортьор