Работни маси

Индустриални и производствени работни места за различни области на промишлеността, съобразени с хигиенните и ергономични норми и специфичните изисквания на нашите клиенти.

Работна маса
Работна маса
Работна маса
Работна маса