Трансферна система за зареждане и разтоварване на две хидравлични преси

Въведена в експлоатация 2013 г.

Състои се от два модула:

  • Модул разлистващ, захранващ и разтоварващ към първа преса.
  • Модул транспортиращ, захранващ и разтоварващ към втора преса.
  • Товароносимост разлистващият модул до 500кг.