Роботизиран технологичен комплекс TS4002

Въведена в експлоатация 2014 г.

  • Технологичният комплекс е предназначен да обработва различни модели ключове за секретни ключалки.
  • Състои се от 6 броя работни станции ( зареждаща х 4 бр., маркираща, фрезоваща, почистваща, зателяваща, разтоварваща) и робот , който осигурява детайл (ключ) на работните станции.
  • Зареждането и разтоварването на заготовките в отделните станции се осъществява посредством робот.

Особеност :

  • Изискването на клиента бе за универсалност на технология, т.е. машината да обработва различни видове заготовки без спиране за пренастройка и смяна на компоненти.
  • Фрезовата станция е 4 – осно Fanuc CNC.
  • Робота комуникира с CNC-то посредством IO Link.
  • Комплексът е снабден с SCADA система за управление и база данни за архив на произведената продукция.
  • Автоматично оформяне във връзка на еднаквите ключове (зателяваща станция).

  • Производителност на машината 7сек.