Роботизиран технологичен комплекс TS4000

TS4000 e въведена в експлоатация 2012 г.

  • Технологичният комплекс е предназначен да обработва различни модели ключове за секретни ключалки.
  • Състои се от 7 броя работни станции ( зареждаща х 4 бр., маркираща, смяна на инструмент, фрезоваща, почистваща, прошивка, разтоварваща).
  • Зареждането и разтоварването на заготовките в отделните станции се осъществява посредством робот.

Особеност :

  • Изискването на клиента бе за универсалност на технология, т.е. машината да обработва различни видове заготовки без спиране за пренастройка и смяна на компоненти.
  • Автоматична смяна на инструмента позволява обработката на различни типове ключове без нужда от ръчна пренастройка.
  • Фрезовата станция е 4 – осно Fanuc CNC.
  • Роботът комуникира с CNC-то посредством IO Link.
  • Комплексът е снабден с SCADA система за управление и база данни за архив на произведената продукция.
  • Производителност на TS4000 6сек.