Роботизиран технологичен комплекс TS2000

TS2000 e въведена в експлоатация 2008 г.

  • Технологичният комплекс е предназначен да обработва различни модели ключове за секретни ключалки.
  • Състои се от 5 броя работни станции ( зареждаща х 3 бр., маркираща, фрезоваща, почистваща, разтоварваща);
  • Зареждането и разтоварването на заготовките в отделните станции се осъществява посредством робот.

Особеност :

  • За първи път в наш технологичен комплекс робота и работните станции са интегрирани в една работна клетка.
  • Изискването на клиента бе за универсалност на технология, т.е. машината да обработва различни видове заготовки без спиране за пренастройка и смяна на компоненти.
  • Фрезовата станция е двуосно управление на Omron.
  • Комплексът е снабден с SCADA система за управление и база данни за архив на произведената продукция.
  • Производителност на TS2000 7сек.