Производствена линия за асемблиране на дросели за газоразрядни лампи

  • Въведена в експлоатация 2017 г.
  • Състои се от 9 броя работни станции, като към всяка една от тях има съответните допълнителни системи и механизми .
  • Управлението се осъществява от операторски панел, а производствената статистика се архивира в база данни.
  • Производителност на машината 9 сек.