Машина за обработка на ключове TS8000

Въведена в експлоатация 2011 г.

  • Технологичният комплекс е предназначен да обработва различни модели ключове за секретни ключалки.
  • Състои се от 8 броя работни станции ( зареждаща, фрезоваща 1 и 2, маркираща, прошивка, почистваща, сортираща, разтоварваща).
  • Зареждането и разтоварването на заготовките в отделните станции се осъществява посредством 3 високо скоростни (1200мм/сек) линейни магнитни задвижвания на Fanuc.

Особеност :

  • Две 4 осни фрезоващи станции Fanuc CNC.
  • Линеен транспорт 3 осно Fanuc CNC.
  • Извършват се 150 движения за по-малко от 7сек.
  • Комплексът е снабден с SCADA система за управление и база данни за архив на произведената продукция.
  • Производителност на машината 7сек.